Oversættelse i høj kvalitet


En professionel oversættelse giver gladere kunder

Fordele ved en professionel oversættelse

I en stærkt globaliseret verden mødes vi i dag på kryds og tværs af hinanden, og vi kommer jævnligt ud for, at vi må kommunikere på et andet sprog end lige vores modersmål. Hvad enten vi står med en brugsanvisning til et køkkenredskab, eller om vi som virksomhed har brug for fremmedsprog, når vi kommunikerer med udenlandske kunder/samarbejdspartnere, må vi ofte forholde os til andre sprog end dansk.

Mange danske virksomheder er i større eller mindre omfang i kontakt med udenlandske kunder/kontakter, og ofte foregår kommunikationen på engelsk. Nogle virksomheder er også etableret på det tyske marked – eller ønsker at blive det. Når man arbejder med engelsk eller tysk, er det dog langt fra nok, at man blot kan gøre sig ”nogenlunde forståelig”. Sproget skal være GODT og KORREKT, før kommunikationen vil blive vellykket.

Hvis der er mange fejl i sproget, bliver kommunikationen hurtigt besværlig, og netop sprogbarrierer kan være skyld i, at man går glip af internationale kontakter – og dermed nye ordrer. Hvis man derimod henvender sig til sin engelske kunde eller sin tyske samarbejdspartner på dennes modersmål, og det foregår på et godt og professionelt sprog, er der større sandsynlighed for at skabe gode relationer og gensidig forståelse, hvilket er afgørende for en vellykket kommunikation.

Hvorfor bruge en professionel oversætter?

  • En professionel oversættelse kvalitetssikrer sproget og er afgørende for forståelsen og en vellykket kommunikation
  • Som afsender vil man med en kvalitetssikret oversættelse udsende et signal om seriøsitet og kompetence, hvilket i høj grad øger modtagerens tillid
  • Der er mulighed for en styrkelse af internationale relationer
  • Mange engelsk- og tysktalende kunder ser det som en stor service at blive kontaktet/modtage materiale på deres eget modersmål
  • Professionelle oversættelser nedbryder sprogbarriererne og åbner muligheden for (nye) ordrer
  • Oversættelser mindsker risikoen for fejl og misforståelser, hvilket sparer megen tid